İş Akış Tasarımı ve Yönetimi
İş süreçlerinin kolaylaştırılmasına, üretkenliğin arttırılmasına ve görev döngülerinin kısaltılmasına olanak sağlar.
Tarama ve Arşivleme
Kağıt ortamındaki dökümanların dijitalleştirilmesi, fiziksel ortam entegrasyonu, dijital ortamdaki süreli çıktıların arşivlenmesi ve ayıklanmasını sağlar.
Doküman Yönetimi
Kalite süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlar.
Rapor Yönetimi
Grafiksel ve detaylı raporlama araçları ile takip ve denetim mekanizmalarına fayda sağlar.
OCR
Resim formatındaki dokumanların taranarak text haline çevrilmesi ve tam metin arama ile belge içerisinde arama yapabilme imkanı sağlar.