Her türlü dokümanın belli sistematiğe göre yönetilmesi ve arşivlenmesi konularını kapsamaktadır.

Gerek firmaların kalite politikaları ve hedefleri, gerekse kompleks teknik dokümanlar, firma içerisinde oldukça yoğun bir kağıt ve doküman trafiği yaratmaktadır. Bu yoğun trafiğin içerisinde, dokümanın içeriği, geçerliliği, revizyonu ile ilgili güncel durum gözden kaçmakta ve hatalara yol açmaktadır.

  • Bu tür hataları ortadan kaldırmak amacı ile geliştirilen 3+ EDM Sistemi, bütün doküman yönetimini bilgisayar ortamına taşıyarak doküman erişebilirliğini güvence altına almanızı sağlamaktadır.

3+EDM bir EBYS Platformudur.

Bilgi ve Belge varlıklarının oluşturulması, yönetilmesi ve indekslenmesi, arşivlenmesi ve erişim sağlanmasından elden çıkarılmasına kadar bilgi ve belge yönetimi yaşam döngüsünün tamamı için ve evrakla veya elle yürütülen tüm süreçlerin otomasyonu ve iyileştirilmesi için kapsamlı, modüler çözümler sunmayı amaçlamaktadır.