TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

  3+ EDM Elektronik Belge Yönetim Sistemi; Türkiye’de TS 13298 standardına uygunluk belgesini alan ilk üründür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
  • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
  • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
  • Etkin bir yönetimi,
  • Maliyetin azalmasını,
  • Çalışanların tatminini,
  • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
  • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
  • İadelerin azalmasını,
  • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliği sağlamaktadır.