Belge ve Doküman Yönetiminde 3+EDM ile Dijital Dönüşümü Yakalayın

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte büyük veri kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram yeni bir devrin başlangıcı olarak yorumlanmaktadır. Arşivlerin ve elektronik belge yönetim merkezlerinin de bu gelişmelerin dışında kalmaları mümkün değildir. Bu merkezlerde ve kullanılan uygulamalarda yalnızca yapılandırılmış verilere değil, yapılandırılmamış verilere olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Özellikle veri ve metin madenciliği gibi analitik vb. işlemler için büyük veri teknolojilerinin kullanılması ise bu sistemlerdeki özellikle yapılandırılmamış veriler aracılığıyla büyük fırsatlar sunmaktadır.

  Günümüzde arşivlerde yalnızca yazılı veya anlaşılabilir içerikler değil, aynı zamanda soyut olmayan bitlerden, veriden ve koddan oluşan dijital kayıtlar bulunmaktadır. Dijital arşivlerle birlikte arşivlerde yeni bir dönüşüme girildiği gerçeği ise yadsınamaz bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

  Elektronik belge yönetim sistemleri ve dijital arşivlerdeki veri; yapılandırılmamış verilerin de eklenmesiyle hacim, hız ve çeşitlilik yönünden hızla büyümektedir. Veri madenciliği, metin analitiği vb. analitik yöntemler kullanılarak, veri ambarlarında toplanacak verilerde işlenebilir nitelik kazanmaktadır. Bu teknikler ile veri yığınları işlenerek, kurumların karar destek sistemleri için gerekli enformasyon ve öngörüler üretilebilmektedir.

  Dijital teknolojiler arşivlerin halk tarafından nasıl erişildiğini ve kullanıldığını da değiştirmiştir. Her ay milyonlarca ziyaretçi arşivlerin web sitelerini ziyaret etmektedir. Kullanıcıların, arşivlenen hükümet web sitelerine ulaşmak, kamunun eski sosyal medya iletilerini görüntülemek, hukuk ile ilgili içeriklere ulaşmak, arşivlerin kataloglarında detaylı arama yapabilmek gibi dijital arşiv hizmetlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Arşivlerden beklentiler bir hayli yüksek durumdadır ve örneğin mobil cihazların gittikçe artan kullanımına da ayak uydurma zorunluluğu bulunmaktadır. Sosyal medya platformları bize yeni arşivleme zorlukları getirmektedir ancak aynı zamanda yeni kullanıcılara ulaşmanın heyecan verici yeni yollarını sunmaktadır. Ayrıca koleksiyonlarımızı kataloglamayı geliştirerek kullanıcıların arşive katkıda bulunma biçimini değiştirme potansiyeli de bulunmaktadır.

  3+EDM ile bu süreçte kurum/kuruluşlarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların özgün, kullanıcı dostu, güvenilir, modüler yapıya sahip belge / doküman y önetimi, hızlı ve güvenli e-imza uygulamaları ile şirketler ve kamu kurumlarının geçerli elektronik onay mekanizmalarını etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaya, geliştirmeye devam edeceğiz.

  Dijitalleşme ve belgelerin elektronik ortama taşınması işi ile birlikte "Büyük veri" konusunda yapılacak çalışmalar, pek çok kurumun kaçınılmaz olarak gerçekleştirmeleri gereken süreçler olarak karşımıza çıkmakradır. Bu durum büyük veriyi niteleyen hacim, hız ve çeşitlilik gibi konularının tamamında kendine yer bulacaktır. Bilgi ve belgelerin etkili yönetimi kurumsal başarının artırılmasında büyük rol oynamaktadır. Elektronik belge yönetim sistemleri personel, sermaye, doğal kaynaklar, ürün gerçekleştirmeye yardımcı araç ve metotlar kadar iş süreçlerinin başarısına etki edebilmektedir.

  Bilgi ve belgelerinizin yönetiminde; yapılandırılmış iletişim, denetim ve doğrulama mekanizmesi, karar destek sisteminin aracı olarak kullanılması, doğru yazılım ürünün seçimi ile zaman ve para maliyetinden tasarruf etmenin anahtarına sahip olabilirsiniz.

  Dijital çağın güçlü ayak sesleri sayesinde elektronik belge yönetim sistemleri; kurumsal hafıza, organizasyon, iş süreçleri ve şeffaf yönetim kriterleri için hayati bir konuma gelmiştir. Bu bağlamda uygulanacak yazılımın kalitesi ve işlerliği büyük önem kazanmıştır.

  3+EDM; 2009 yılından itibaren tamamen yerli kaynaklar ile mevzuat ve standartlara uygun geliştirilen ve çeşitli müşteri profilinin gereksinimleri ile şekillenen ve dijital çağa ayak uyduran, güçlü alt yapısı ve teknolojisi ile elektronik belge yönetim sistemi projelerine öncü olmuş bir uygulamadır.

  Sonuç olarak; kaynakların rasyonel ve en geniş ölçekte kurumsal ihtiyaçları karşılayacak biçimde kullanılması, kurum ve kuruluşların geleceğe yön vermeleri için kritik öneme sahiptir.